İlkelerimiz,


dimak.jpg
 • Kaybolmaya yüz tutmuş Çerkes kültürünü, dilini ve kimliğini yaşatmak.
 • Çerkeslerin uğradığı Soykırımı ve Sürgünü dunyaya tanıtmak.
 • Çerkes halkının devletleşme ve uluslaşma sürecine destek olmak.
 • Çerkes Diasporasında yaşayan gençlerin Çerkes Davasına olan ilgi ve bilgilerini artırmak.
 • Anavatan Çerkesya’nın özgürleşmesini desteklemek.
 • Anavatan ile Diaspora arasındaki mesafeleri kısaltmak ve Anavatan’da ve diğer diasporalarda  yaşayan gençlerle sağlıklı bir iletişim kurmak.
 • Çerkeslerin haklarını savunmak ve insanlarda milli bilinci canlandırıp güçlendirmek.
 • Çerkes gençlerinin kişisel gelişimini desteklemek.
 • Dimak her zaman Çerkes siyasetini destekleyecektir ve Türkiye’nin veya başka bir ülkenin hiçbir siyasi çizgi ve ideolojisi içinde yer almayacaktır.
 • Tamamen gençlerin yayınladığı bir dergi olup aynı zamanda bağımsız ve tarafsız bir dergidir.
 •  Dimak Siyasi ve Kültürel bir dergidir