ODTÜ KAF SİFTAH YAPTI!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan Çerkes öğrencilerin kurduğu ODTU Kaf isimli topluluk bu seneki ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 

Ankara'nın çeşitli Üniversitelerinde okuyan Çerkes öğrenciler hemen hemen her üniversitede bir topluluk kurmuştur, bu topluluklar kendi içinde özerk bir yapıya sahip ama Çerkes Derneği Gençlik Komisyonu ile son derece uyumlu çalışmaktadır.

ODTÜ Kaf 2014-2015 yılının ilk etkinliğini kampuste gerçekleştirdi, üç günlük bir etkinlik hazırlayan öğrenciler Çerkeslerinin kimliğini ve kültürünü tanıtmak adına bir stand kurdular. Stantda Derneklerimizin hazırladığı broşürleri ve dergileri kullanarak Çerkeslerin davasını Üniversitede yaymaya çalıştılar.

Etkinliğinin son ayağı olan Çerkes Düğünü ise Üniversite'de okuyan diğer Çerkes öğrencilere ulaşmak adına etkili bir faaliyet olmuştur.

Üniversitelerde okuyan Çerkes öğrenclerin kaynaşmasını, ve Derneğin faaliyetlerine aktif birşekilde katılmalarını sağlayan Üniversite Kaflarının destekçisi olduğumuz belirtir, Kültürümüzü tanıtmak adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz.

AÇD Gençlik Komisyonu